DISCLAIMER

Alle wijzigingen in tekst, foto´s en prijzen zijn voorbehouden aan Restaurant Barbizon B.V. Er kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend. De informatie op deze site is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. Restaurant Barbizon B.V aanvaard hiervoor nimmer aansprakelijkheid. Restaurant Barbizon B.V sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de gepubliceerde informatie op deze website.

Copyright © 2017 Restaurant Barbizon B.V
De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten en foto´s van deze website behoren toe aan Restaurant Barbizon B.V.  Niets van deze website mag zonder toestemming van Restaurant Barbizon B.V worden gebruikt.